window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-D7KMXDS7GC');
Transylvania Mountain Festival
Transylvania Mountain Festival

TRANSYLVANIA MOUNTAIN FESTIVAL 2020 | OFFICIAL FILM SELECTION (PART III)

Films of the week – November 16 – 22

#VerticalStories

In November, the 3rd expedition of Transylvania Mountain Festival deployed in an all-mountain format, brings to the public and the festival friends the 2020 Official Film Selection! Given the current conditions in Romania and abroad, the online film collection and the viewing duration is extended by courtesy of the team. You are welcome to find inspiration from the #VerticalStories submitted in the competition this year.

In order to have access to the full TMF 2020 online film collection (part I and part II) you are welcome to buy your ticket here.

After your purchase, you will receive a link and a password to access the complete film collection, containing by the end of the show 20 mountain films, documentaries and adventure shorts. We thank you for being such an amazing audience and staying close to our projects!

November 16:

LIGHT IN THE DARK

Italy, 2020 / Mountain documentary (42 min). Director: Claudia Crema

The Remeron Cave, located on Monte Campo dei Fiori just outside Varese, was a destination for daring explorations since 1900, in an attempt to reach the bottom.
This documentary tells the story and the events that have made this cave famous throughout the Varese area and in Lombardy, as evidenced by the thousands of visitors who cross the threshold every year. An exciting journey retracing the adventures conducted by a handful of explorers whose life was entrusted to precarious equipment, the only ones available in those years, with the original tales of the protagonists and the sensational news reported by the press of the era, up to our time, with the risky underwater exploration of the terminal siphon, the discovery of new branches and a second entrance, the scientific observation and study of the hypogean fauna hosted in the deepest areas, to finally reach the enhancement of this interesting cave through initiatives aimed at the public with the planning, each year, of guided tours inside

Subtitles: RO, EN.

For full access to the TMF 2020 online show please buy your online ticket here:

November 17:

BUILDING BRIDGES

Germany, 2020 / Adventure short (18 min) . Director:  Johannes Olszewski

The Making of #buildingbridges is a documentary detailing the production of the film from its conception in Germany to the final shoot in America. We follow members of the team through the process of devising and filming the stunt featured in the narrative short: a slackline suspended between two hot air balloons floating above Monument Valley. This is a documentary with heart that will make you marvel at what humans are capable of.

Subtitles: RO, EN

For full access to the TMF 2020 online show please buy your online ticket here:

TRAVERSINGS

Italy, 2020 / Documentary (1h 14 min min) . Directors: Alberto Valtellina, Maurizio Panseri

The crossing of the Orobie Alps with skis, from Como Lake to Carona di Valtellina, has been traveled four times since 1971: 180 kilometers and 15,000 meters in altitude in a week. In the most populated Italian region, a few kilometers from the logistics headquarters, from the industrial sheds, from the aperitifs, you discover wild, wonderful and solitary places. Maurizio Panseri and Marco Cardullo in spring 2018 travel and film the itinerary for the fifth time. The film Traversiadi is a journey through the mountains and in the history of mountaineering: Maurizio and Alberto go in search of the originators of the crossing, in the Bergamo valleys and in France … Le traversiadi is shot in the classic format 2.39: 1, Cinemascope, because if it is true that the Cinemascope was born to shot snakes, as Fritz Lang says, in Le Mepris by Jean-Luc Godard, we think it is fine also to shot skis.

Subtitles: RO, EN

For full access to the TMF 2020 online show please buy your online ticket here:

November 18:

The Road Ahead

Sweden, 2020 / Documentary (49 min) . Director: Fredrik Erixon

For the climate through Sweden on roller skis for 28 days – from Karesuando in the north to Smygehuk in the south. During planned stops, Fredrik meet Swedish ski profiles and discusses skiing and scary snow forecasts that may endanger the existence of the sport in the long run.

Subtitles: RO, EN

For full access to the TMF 2020 online show please buy your online ticket here:

November 19:

Along The Edge

Netherlands, 2020 / Mountain short (14 min). Director: Philip Smeulers, Floor Jeuken

A portrait of an adventurer, along the edge, form the high mountains to the deep cold seas. The search for adventure never stops.

Subtitles: RO, EN.

For full access to the TMF 2020 online show please buy your online ticket here:

All the movies can be seen password based after buying the online ticket for the TMF 2020 film show:

Share This Story, Choose Your Platform!

TRANSYLVANIA MOUNTAIN FESTIVAL 2020 | SELECȚIA OFICIALĂ DE FILM (PARTEA III)

Filmele săptămânii 16 – 22 noiembrie

#PoveștiVerticale

În luna Noiembrie, cea de-a 3-a expediție Transylvania Mountain Festival derulată în format all-mountain, aduce publicului și prietenilor festivalului Selecția oficială de film! Date fiind condițiile curente din România și străinătate, colecția de film și durata de vizionare s-a extins prin amabilitatea echipei. YVă invitâm să vă inspirați din #PoevștileVerticale din competiția acestui an.

Pentru a avea acces la programul online de filme online TMF 2020 (partea I, II și III) achiziționați biletul de aici.

Consecutiv achiziției biletului online, veți primi o parolă de acces a programului de filme TMF, ce va conține până la finalul colecției 20 de filme montane, documentare și scurt metraje. Mulțumim pentru că sunteți un public minunat!

16 Noiembrie:

LIGHT IN THE DARK

Italia, 2020 / Documentar (42 min). Regia: Claudia Crema

Peștera Remeron, situată în Monte Campo dei Fiori chiar lângă Varese, a fost o destinație pentru explorări îndrăznețe încă din 1900, cu tentativa de a atinge capătul său.
Documentarul spune povestea care a făcut vestită această peșteră din Varese, Lombardia, O aventură palpitantă a unor exploratori ce ăți încredințează adesepri vița unui echipament precar, singurul disponibil atunci, cu înâmplări oirginale ale adevăraților protagoniști, explorare riscantă subacavatică a ultimului siforn, descoperirea unor noi brațe și a unei intrări secundare, observații științifice și studiul faunei hipogene, pentru ca în final să ajungem la capătul acestei peșteri interesante.

Subtitrare disponibilă: RO, EN.

Pentru acces la programul complet de filme TMF 2020 achiziționați biletul online:

17 Noiembrie:

BUILDING BRIDGES

Germania, 2020 / scurtmetraj (18 min) . Regia:  Johannes Olszewski

Realizarea documentarului #buildingbridges detaliază procesul complet de la conept pănă la implementare. Urmărim echipa pe parcursul procesului de realizrae și filmae a proiectului: suspendarea unui slackline între două baloane deasura Monument Valley. Este un documentar făcut din pasiune care vă va surprinde prin ceea ce sunt capabili oamenii.

Subtitrări disponible: RO, EN.

Pentru acces la programul complet de filme TMF 2020 achiziționați biletul online:

TRAVERSĂRI

Italia, 2020 / Documentar (1h 14 min) . Regia: Alberto Valtellina, Maurizio Panseri

Traversarea Alpilor Orobi pe schi, de la lacul Como la Carona di Valtellina, a fost realizată de 4 ori din 1971 încoace: 180 km și 15,000 m diferență de nivel într-o săptămână.În cea mai densă regiune din Italia, la câțiva km de centrul logstic, de situril eindustriale, veți descoperi locuri solitare și minunate. Maurizio Panseri și  Marco Cardullo călătoresc în primăvara lui 2018 și filmează itinerariul ptr a cincea oară. FilmulTraversări este o călătorie prin munți și istoria alpinismului: Maurizio și Alberto pronesc în căutarea inițiatorilor traversării, în valea Bergamo și Franța … Filmul e realizat în format 2.39: 1, Cinemascope, deaorece dacă e adevăfrat că Cinemascopul a fost născut să filmeze șerpi, după cum spune Fritz Lang, în Le Mepris de Jean-Luc Godard, atunci este potrivit și pentru a filma schiurile.

Subtitrări disponible: RO, EN.

Pentru acces la programul complet de filme TMF 2020 achiziționați biletul online:

18 Noiembrie:

The Road Ahead

Suedia, 2020 / Documentar (49 min) . Regia: Fredrik Erixon

Pentru climatul suedez pe roller skis timp de 28 de zile – de la Karesuando în Nord până la Smygehuk în Sud. Ăn timpul popasurilor, Fredrik se întâlnește cu personalități din schiul suedez și discută despre prognoza înfricoșătoare de a nu mai avea zăpadă și a amenința însăși existența acestui sport pe termen lung.

Subtitrări disponible: RO, EN.

Pentru acces la programul complet de filme TMF 2020 achiziționați biletul online:

19 Noiembrie:

Along The Edge

Olanda, 2020 / Scurtmetraj (14 min). Regia: Philip Smeulers, Floor Jeuken

Portretul unui aventurier, pe muchie,din înaltul munților până în cele mai adânci și reci ape. Căutarea aventurii nu se termină niciodată.

Subtitrări disponible: RO, EN.

Pentru acces la programul complet de filme TMF 2020 achiziționați biletul online:

Filmele pot fi vizionate pe baza parolei primite în urma achiziției biletului online prin platforma festivalului:

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top